MUDr. Helena Sedláková 

Ordinace praktického lékaře pro dospělé
Ordinace závodního lékaře

Zabezpečujeme  péči v rámci všeobecného praktického lékařství. To je soustavná péče o naše registrované pacienty v rámci veřejného zdravotního pojištění, pravidelné preventivní prohlídky, předoperační vyšetření, laboratorní odběry s vyhodnocením a doporučením vhodných opatření, pravidelné očkování, poradenské a konsultační služby.

Dále poskytujeme služby, které nejsou součástí veřejného zdravotního pojištění, například vyšetření pro řidičské oprávnění, zbrojní průkaz, sportovní vyšetření, vyšetření vyžádaná k výkonu profese, vakcinace doporučené a nepovinné, konsultace pro očkování před cestou do zahraničí a jiné.

Poskytujeme také péči v oboru závodní prevetivní péče pro společnosti, firmy a podniky různých zaměření. Tato péče mimo jiné zahrnuje :

  •  stanovení vlivu pracovního prostředí a pracovních podmínek na zdraví pracovníků, vyhledání možných rizikových faktorů pracovního prostředí a návrh souboru opatření na jejich eliminaci
  •  pravidelný dohled na zdraví pracovníků v souvislosti s prací
  •  zajištění vstupních, pravidelných preventivních a výstupních zdravotních prohlídek
  •  poskytování odborného poradenství pro zaměstnance a zaměstnavatele
  •  součinnost při poskytování první pomoci
  •  zajištění školení a praktických nácviků dovedností potřebných pro poskytování první pomoci