Izolace je oddělení nakažených pacientů od ostatních lidí, aby se zabránilo dalšímu šíření nákazy.

Karanténa je oddělení pacientů, u kterých je možné nakažení, tak,  aby se dalo zabránit případnému nakažení dalších lidí.

Aktuální postup se řídí Mimořádným opatřením vlády, platným od 3.3.2021.

Dá se shrnout takto:

U pozitivních se ukončuje bez testu i u zdravotníků se po čtrnáctidenní izolaci s třemi posledními dny bez příznaků.

U kontaktů s pozitivním se ukončuje na základě jednoho negativního testu (druhý se nedělá) po čtrnáctidenní karanténě. 

U rodinných kontaktů bez možnosti izolace pozitivně testovaného rodinného příslušníka se ukončuje karanténa nejdříve 15. den od pozitivního testu.