Ceník úkonů nehrazených zdravotní pojišťovnou

Vstupní prohlídka do zaměstnání 700,-
Vyžádaná preventivní prohlídka,k výkonu profese  PRVNÍ VYŠETŘENÍ 700,-
Vyžádaná preventivní prohlídka, k výkonu profese PERIODICKÁ  460,-
Prohlídka pro sportovní aktivity apod.  150,-
Potvrzení zdravotní způsobilosti ke studiu 100,-
Návrh bolestného, zdravotní posudek a výpis ( pojišťovna a jiné) 200-600,-
Lázně pro samoplátce 350,-
Očkování nehrazené zdrav.pojišťovnou aplikace 250,-
Potvrzení ( administrativní úkon) a jiné vystavení dokladů 200,-

Výpis ze zdravotní dokumentace 

Výpis ze zdravotní dokumentace elektronicky

300,-

450,-

Vyšetření pro získání řidičského průkazu 450,-
ŘP- prodloužení 300,-
ŘP- rozšíření  150,-
Vyšetření pro získání zbrojního průkazu 700,-
Zbrojní průkaz prodloužení 500,-
Vyšetření pro získání zdravotního průkazu 450,-
Zdravotní průkaz prodloužení 300,-
Vyžádaná kopie 1 list 10,-
Kontrola pracoviště 600,-
Hodinová sazba, poradenská činnost a jiné konsultace 1500,-
Vystavení duplikátu dokladu ( PN, lístek na peníze) 50,-