Vážení klienti,

děkujeme za Vaši důvěru.

Prosím věnujte pozornost této důležité informaci:

Naše ordinace se nachází v domově pro seniory, je

potřeba si uvědomit, že objekt je jejich soukromá

rezidence.

Přístup je přes společné prostory, proto prosím o

Vaši vstřícnost a ohleduplnost.

Přestože jsou momentálně všechna 

protiepidemická opatření na centrální

úrovni  zrušena, platí nadále: 

1. objednávkový systém=je nutné se dopředu

objednat

2. je vhodné použití ochrany úst a nosu.

Při jakýchkoliv příznacích respiračního

onemocnění ( např. rýma, kašel, škrábání v krku,

bolest při polykání, zvýšená teplota a podobně)

použijte respirátor vždy při kontaktu s jinými

lidmi!

 

3. před vstupem do objektu je nutné se nahlásit na

recepci, není možný volný pohyb právě z toho

důvodu, že se jedná o domov pro seniory.

Bude-li potřeba počkat, nezdržujte se ve vstupním

prostoru u recepce, ale zůstaňte na dohled. 

4. jestliže máte některý z těchto příznaků: rýma, kašel,

bolest v krku, zvýšená teplota, zůstaňte doma,

zavolejte, nechte vzkaz na záznamníku nebo pošlete

e-mail a domluvíme se na dalším postupu.

Platí telefonní číslo 731 152 595 

(na toto číslo nelze zasílat SMS)

nebo e-mailová adresa

ordinacemitas@seznam.cz 

nebo můžete použít pro zabezpečenou komunikaci virtuální sestru Emmy:

www.sestraemmy.cz