Kdo se o Vás stará

MUDr. Helena Sedláková

vedoucí lékařka

 • Lékařská fakulta Masarykovy university v Brně
 • Atestace prvního stupně z oboru Anestesiologie a resuscitace
 • Atestace druhého stupně z oboru Anestesiologie a resuscitace
 • Atestace z oboru Urgentní medicína
 • Atestace z oboru Všeobecné praktické lékařství
 • stále aktivní ve Zdravotnické záchranné službě Středočeského kraje 
 • Členka ČLK, ČLS JEP, ČSARIM, SPL ČR

 

MUDr. Kateřina Ottová

lékařka

 • Lékařská fakulta University Karlovy v Praze
 • Atestace z oboru Všeobecné praktické lékařství
 • Členka ČLK, SPL ČR, SVL ČLS JEP

Martina Mikitová

sestra 

Mgr. Jana Claudia Šimmer

sestra

 • specialistka ARIP, aktivní ve Zdravotnické záchranné službě Středočeského kraje

Věra Šlechtová

asistentka lékaře