Izolace je oddělení nakažených pacientů od ostatních lidí, aby se zabránilo dalšímu šíření nákazy.

Karanténa je oddělení pacientů, u kterých je možné nakažení, tak,  aby se dalo zabránit případnému nakažení dalších lidí.

Aktuální postup se řídí Mimořádným opatřením vlády, platným od 25.září 2020.

Dá se shrnout takto:

U pozitivních se ukončuje bez testu i u zdravotníků.

Ukončuje se po desetidenní izolaci s třemi posledními dny bez příznaků.

U kontaktů s pozitivním se ukončuje na základě jednoho negativního testu (druhý se nedělá) po destidenní karanténě. V případě, že se test neprovede je karanténa 14ti denní.

U rodinných kontaktů bez možnosti izolace pozitivně testovaného rodinného příslušníka se ukončuje karanténa nejdříve 15. den od pozitivního testu.


Plné znění Mimořádného opatření

Metodický pokyn k ukončování karantén u rodinných kontaktů