MUDr. Helena Sedláková 

Ordinace praktického lékaře pro dospělé
Ordinace závodního lékaře

Zabezpečujeme komplexní péči v rámci všeobecného praktického lékařství. To je soustavná péče o naše registrované pacienty v rámci veřejného zdravotního pojištění, pravidelné preventivní prohlídky, předoperační vyšetření, laboratorní odběry s vyhodnocením a doporučením vhodných opatření, pravidelné očkování, návštěvní služba, poradenské a konsultační služby.

Dále poskytujeme služby, které nejsou součástí veřejného zdravotního pojištění, například vyšetření pro řidičské oprávnění, zbrojní průkaz, sportovní vyšetření, vyšetření vyžádaná k výkonu profese, vakcinace doporučené a nepovinné, konsultace pro očkování před cestou do zahraničí a jiné.

Poskytujeme také péči v oboru závodní prevetivní péče pro společnosti, firmy a podniky různých zaměření. Tato péče mimo jiné zahrnuje :

  •  stanovení vlivu pracovního prostředí a pracovních podmínek na zdraví pracovníků, vyhledání možných rizikových faktorů pracovního prostředí a návrh souboru opatření na jejich eliminaci
  •  pravidelný dohled na zdraví pracovníků v souvislosti s prací
  •  zajištění vstupních, pravidelných preventivních a výstupních zdravotních prohlídek
  •  poskytování odborného poradenství pro zaměstnance a zaměstnavatele
  •  součinnost při poskytování první pomoci
  •  školení a praktický nácvik dovedností potřebných pro poskytování první pomoci

Kontaktní informace

MUDr. Helena Sedláková
Švehlova 1900/3
Praha 10
106 00
Česká republika
IČ:
DIČ:
Ordinace se nachází v areálu společnosti Mitas a.s. Dostupná je přes osobní vrátnici společnosti, kde Vás pro vstup do areálu bez komplikací vybaví návštěvnickou kartou. PID MHD zastávka Sídliště Zahradní Město, tramvaje č. 22, 26, 57, 59 autobusy č. 154, 175, 177